Tautan Ukhwah

Tuesday, April 29, 2014

Membaca Ayat-Ayat Al-Quran Semasa Haid

                                          


Fuqaha’ sepakat wanita haid, nifas, dan janabah boleh berzikir seperti bertasbih, tahlil, tahmid dan lain-lain dan boleh membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah dijadikan zikir seperti doa naik kenderaan. Juga boleh membaca Al-Quran dalam hati tanpa menggerakkan lidah.

Fuqaha’ berselisih pendapat mengenai membaca Al-Quran. Mengikut jamhur fuqaha’ (Imam Syafie, Hanbali dan Hanafi), wanita haid, nifas, dan berjunub haram membaca Al-Quran. Hujahnya adalah hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Wanita haid dan junub tidak harus membaca awal sedikit daripada Al-Quran”.

Ibnu Taimiyah dan Imam Malik berpendapat pula mereka boleh membaca Al-Quran. Dalam hal ini, pandangan jamhur fuqaha’ lebih kuat. Oleh itu, kita hendaklah berpegang dengan pandangan mereka. Kecuali dalam keadaan masyaqah (kesukaran) seperti seorang hafizah atau guru Al-Quran bolehlah berpegang dengan mazhab Imam Malik dan Ibnu Taimiyah.


Rujukan: Majalah JOM, no 3, Soalan Fiqh,  oleh Dr.Anisah Binti Abdul Ghani, Konsultan Jabatan Fiqh Dan Usul, Universiti Malaya.

No comments:

Post a Comment